Acte necesare

Persoane fizicePentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a Gazelor Naturale aveţi nevoie de următoarele documente:

1.copie după B.I. / C.I. – 2 exemplare ;
2.copie act de deținere al spațiului - teren + construcție (adresa pentru care se solicita accesul) – 2 exemplare ( o copie va fi legalizată pentru localitățile : Constanța, Năvodari, Mihail Kogălniceanu și Ovidiu; autorizația de construire nu se legalizează) ;
3.pentru localitatea Ovidiu și Năvodari: Extras de carte funciară pentru informare pe luna în curs (original)
4.acordul notarial al proprietarului imobilului, după caz ( dacă deținerea spațiului / imobilului se face în baza unui contract de închiriere sau comodat) ;
5.acordul coindivizărilor, după caz ;
6.copie plan cadastru al imobilului – 2 exemplare ;7.formular Cerere acord de acces - persoane fizice.La depunerea cererii se va achita tariful de analiză și elaborare a acordului de acces, în valoare de 12.40 lei.

Informații oferite de www.congaz.ro

Pentru relaţii suplimentare nu ezitați a ne contacta folosind formularul de contact

Persoane juridicePentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a Gazelor Naturale aveţi nevoie de următoarele documente:

1.copie certificat de înmatriculare – 2 exemplare;
2.copie după B.I. / C.I. – 2 exemplare;
3.copie act de deținere al spațiului - teren + construcție (adresa pentru care se solicita accesul) – 2exemplare ( o copie va fi legalizată pentru localitățile : Constanța, Năvodari, Mihail Kogălniceanu și Ovidiu; autorizația de construire nu se legalizează) ;
4.pentru localitatea Ovidiu și Năvodari: Extras de carte funciară pentru informare pe luna în curs - original;
5.acordul notarial al proprietarului imobilului, după caz ( dacă deținerea spațiului / imobilului se face înbaza unui contract de închiriere sau comodat);
6.plan de situație scara 1:5000 – 2 exemplare;
7.copie plan cadastru al imobilului – 2 exemplare;8.formular Cerere acord de acces - persoane juridice.La depunerea cererii se va achita tariful de analiză și elaborare a acordului de acces, în valoare de 74.40 lei.

Informații oferite de www.congaz.ro

Pentru relaţii suplimentare nu ezitați a ne contacta folosind formularul de contact

Asociație de proprietariPentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a Gazelor Naturale aveţi nevoie de următoarele documente:

1.copie după Hotărârea Judecătoreasca de constituire a Asociației de proprietari – 2 exemplare (un exemplar ștampilat pe fiecare pagină colț dreapta sus, semnat de președinte și scris conform cu originalul;
2.certificat de înregistrare fiscală – 2 exemplare (un exemplar ștampilat, semnat de președinte și scris conform cu originalul);
3.schema componenței blocului – Anexa 2 (tabel cu toți proprietarii, nr. de apartamente, tipul receptorilor solicitați și numărul lor – formular tipizat );
4.acord pentru branșament gaze naturale și amplasare P.R.M. – formular tipizat );
5.tabel nominal cu 50%+1 din locatarii care sunt de acord cu instalarea coloanei pe casa scării – formular tipizat;
6.formular Cerere acord de acces - asociații de proprietari. La depunerea cererii se va achita tariful de analiză și elaborare a acordului de acces, în valoare de 37.20 lei.

Informații oferite de www.congaz.ro Pentru relaţii suplimentare nu ezitați a ne contacta folosind formularul de contact