Despre noi /

Mai jos poti gasi detalii despre compania noastra.

Sub numele generic AXO PRO Welding S.R.L., societatea a luat fiinţă în anul 2009, în urma hotărârii judecătoreşti, fiind înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J13/2159/2009, Codul Unic de Înregistrare RO26063991, cu capital social integral privat de 50.000RON, având sediul în localitatea Constanţa, Bul. Tomis Nr. 226, cu baza de producţi industrială situată pe Str. Rodica nr. 69, Constanța.

AXO PRO Welding S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, având ca obiect de activitate principal destinat execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale conform autorizaţiei specifice acordate de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei înregistrat cu nr. 10877 / 18.03.2010.

Prin natura flexibilităţii, societatea oferă şi alte servicii în domeniul construcţiilor-montaj cu specializări în:
•lucrări de montaj şi reparaţii utilaje
•conducte tehnologice si magistrale pentru transportul diferitelor fluide
•montaj rezervoare cilindrice şi sferice •montaj centrale termice
•conducte de alimentare cu apă şi agent termic
•montaj conducte pentru instalaţiile de distribuţie a gazelor naturale
•alte fabricate şi montaje al structurilor metalice

Datorită colaborărilor anterioare cu diverse şantiere din ţară şi din lume personalul AXO PRO Welding a căpătat o experienţă vastă în activităţile specifice societăţii. Astfel cuvinte precum calitate, precizie, siguranţă, flexibilitate, echipă şi termen limită au devenit literă de lege pentru fiecare angajat din cadrul AXO PRO Welding.

Ne mândrim cu un personal calificat prin care vă putem oferi sugestii şi soluţii chiar şi în cele mai dificile probleme din domeniul construcţiilor.În comparaţie cu celelalte companii de construcţii naţionale sau internaţionale, societatea AXO PRO Welding dispune de flexibilitatea de a se adapta nevoilor clientului astfel oferim clienţilor posibilitatea de a satisface toate nevoile acestora printr-un mod simplificat şi eficient.

Misiunea societăţii este de a oferi clienţilor servicii de înaltă calitate şi performanţă, cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător prin folosirea materialelor de calitate superioară şi prin controlul riguros a lucrărilor, aplicând buna practică a sistemelor de calitate şi controalelor nedistructive, oferind siguranţă şi garanţii asupra lucrării